İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI


 

GÖREVİ
a.  Mülki Görevleri ;
Emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak korumak ve kollamak, kaçakçılığı men, takip tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dış korumalarını yapmak.
b.  Adli Görevleri;
İşlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmek.
c.  Askeri Görevleri;
Askeri kanun ve nizamların gereği görevlerle Genelkurmay Başkanlığınca verilen görevleri yapmaktır.
d.  Diğer Görevleri;
Yukarıda belirtilen görevler dışında kalan ve diğer kanun ve nizam hükümlerinin icrası ile bunlara dayalı emir ve kararlarla jandarmaya verilen görevleri yapmak.

 

 

 


Resmi İnternet Siteleri
 

 

JİHİDEM LİNKİ

 

http://www.jandarma.gov.tr/jihidem/anasayfa_alay.htm

 

156 JANDARMA İHBAR FORMU

 

http://uyg.jandarma.tsk.tr/156IHBAR/form/frm156GD.aspx

 

JANDARMA BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
 

 

bilgiedinme38@jandarma.gov.tr