YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

    Yazı İşleri Müdürlüğü Hükümet Konağı 4. katında bir Müdür ve Bir Büro Memuru ile hizmet vermektedir. Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde; Özel Kalem Bürosu, İlçe İdare Kurulu Bürosu, İlçe Afet ve Acil Durum Bürosu, Planlama, Mahalli İdareler, Dernekler Bürosu, Hukuk İşleri Bürosu mevcuttur.

İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV ALANLARI

YAZI İŞLERİ BÜROSU
1. Evrak havale ve dağıtımı 
2. Kanunların, KHK, tüzüklerin, Bakanlar Kurulu Kararlarının, yönetmeliklerin yayımı, ilanı, 
3. Genel idare kuruluşları, bölgesel kuruluşlar, KİT özel iş yerleri gözetim ve denetimi işleri. 
4. Personelle ilgili konular (Özlük işleri, Hizmet-İçi eğitim, mesai saatleri, kıyafet)
5. Vakıflara İlişkiler 
6. Tabi afet, genel sağlık ve çevre sağlığı konuları iş ve işlemleri. 
7. Hükümet Konağı Daire Müdürlüğü işleri. 
8. Dilekçeleri izleme ve sonuçlandırma. 
9. Bayrak Kanunu, ilgili tüzük ve yönetmeliklere ilişkin işlemler. 
10. Köy Hizmetleri Müdürlüğü İşlemleri 
11. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İşlemleri 
12. Bilgi Edinme Kanunu ve Uygulamaları, Yerel Bilgi Projesi 
13. Yükseköğretim ve Üniversitelerle ilgili İşlemler. 
14. İlçede kuruluşu bulunmayan diğer bakanlık ve kuruluşlara ait işlemler.

İNSAN HAKLARI KURULU
1. İnsan Hakları İlçe Kurulu Faaliyetleri, Denetimleri.

İDARE KURULU BÜROSU
1. İlçe İdare Kurulu karar ve işlemleri (Muhtaçlık, Askerlik Kararları vb)
2. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmaları ile ilgili iş ve işlemler. 
3. İdare Kurulu askerlik para cezaları. 
4. İmar iş ve işlemler 
5. Disiplin kurulu karar iş ve işlemler. 
6. 1609 sayılı kanun (Atatürk aleyhine işlenen suçlar) ile ilgili yazışmalar. 
7. Görevden uzaklaştırma işlemleri. 
8. Taşınmaz mal zilyetliği ile ilgili uygulamalar. 
9. Muhtaçlık ve bakım belgeleri. 
10. Mülki İdare bölümleri belediye ve köy sınır değişikliği, köy kurulması, bağlılık değişikliği işlemleri. 
11. Kamulaştırma kanunu ile ilgili iş ve işlemler. 
12. Askerliğe karar verme işleri. 
13. Harita, köy, bağlı, tabi yer adlarının değiştirme. 

MAHALLİ İDARELER BÜROSU
1. Büyükşehir Belediyeleri ile ilgili vesayet iş ve işlemleri. 
2. Belediyelerle ilgili vesayet iş ve işlemleri. 
3. Özel idarelerle ilgili vesayet iş ve işlemleri. 
4. Köylerle ilgili vesayet iş ve işlemleri. 
5. Birliklerle ilgili vesayet iş ve işlemleri. 
6. Mahalli idarelerin mali yardım ve destek sağlama işleri, teftiş ve denetim işleri. 
7. Belediye kurulması, köy veya bağlıların belediyelerle birleştirilmesi ile ilgili işlemler.

ÖZEL KALEM BÜROSU
1. Özel haberleşme, gizlilik taşıyan yazışmalar. 
2. Protokol, ağırlama ve kabuller 
3. Atatürk günlerini ve tarihi günleri, milli ve resmi bayramları, mahalli kurtuluş günleriyle belirli günleri anma ve kutlama 
4. Yargı kuruluşlarıyla ilişkiler. 
5. Askeri mercii ve kuruluşlarla ilişkiler. 
6. Sıkı yönetim / olağanüstü hal iş / işlemleri 
7. İstihbarat hizmet ve konuları (Milli Güvenlik Kurulu ile ilişkiler dahil) 
8. Asayiş konuları (Emniyet, Jandarma ile ilişkiler) 
9. Mülakatlar (Sınır il ve ilçelerinde)

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU
1. Kaymakamlığa elden getirilen her nevi dilekçenin kabulü, 8. madde gereğince imza yetkisi verilen görevlilerin imzasına hazırlama işleri. 

PLANLAMA VE KOORDİNASYON BÜROSU
1. Kalkınma planı hazırlık ve uygulanması. 
2. Yıllık uygulama programı hazırlanması ve uygulanması. 
3. İlçe programı hazırlanması ve uygulanması. 
4. Envanter çalışmaları ve öncelikli kriterler. 
5. Genel durum raporları. 
6. İlçe koordinasyon Kurulu çalışmaları. 
7. İdare şube başkanları toplantıları. 
8. Plan, program ve toplum kalkınmasında eğitim-öğretim. 

HUKUK İŞLERİ BÜROSU
1. İdari yargıya başvurma işleri. 
2. İnceleme ve denetleme işleri (Kaymakamlığın dernekler, sendikalar,vakıflar,kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ilgili olup, emniyet ve Jandarma görevleri dışında kalan gözetim ve denetim iş ve işlemleri.) 
3. Kaymakamlık-Konsolosluk ilişkileri, imza ve tasdik işlemleri. 
4. Genel emirler.
 
 
 
 
Ömer ŞAHİN
Yazı İşleri Müdürü
1960 yılı Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Bahçecik köyünde dünyaya geldi. Babasının çiftçi olması nedeniyle ilkokulu Bahçecik Köyü İlkokulunda orta ve liseyi Akdağmadeni’nde okudu. 1982-1984 yılları arasında yirmi ay askerlik görevini ifa etti. 1984 yılında yapılan memurluk sınavını kazanarak Akdağmadeni Belediyesinde zabıta memuru olarak memurluk görevine başladı. 2 Şubat 1993 yılında Akdağmadeni Nüfus Müdürlüğü’nde, yatay geçişle Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak göreve başladı. 1999-2004 yılları arasında Akdağmadeni Nüfus Müdür Vekilliği görevinde bulundu. 2006 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayarlı Muhasebe bölümünü bitirdi. İçişleri Bakanlığının Görevde Yükselme Sınavını kazanarak 16 Nisan 2008 tarihinde Saraykent İlçe Yazı İşleri Müdürlüğüne atandı. İlçemiz Yazı İşleri Müdürü Ömer Bey evli ve 5 çocuk babasıdır
.